Klaus Riskær Pedersen

Borgerlistens politiske virke tager sigte på at fremme valg her i landet af en eller flere kandidater som opstiller til Kommunalvalg, Regionsrådsvalg eller Folketingsvalg for et opstillingsberettiget politisk parti eller som løsgænger, og som repræsenterer et forandringsvilligt borgerligt værdigrundlag.

Vort arbejde fremmes gennem udbredelse af kendskabet til vores politiske synspunkter gennem vor egen politiske oplysningsvirksomhed og organisation, i samarbejde med andre organisationer eller politiske partier, samt gennem direkte dialog med forandringsvillige, borgerligt sindede vælgere.

  • Borgerlisten stiller gratis know-how, software og viden til rådighed for ethvert parlamentarisk sindet projekt der søger opstilling til Folketinget og som vi deler værdigrundlag med.
  • Borgerlisten yder økonomisk støtte og bistand til forandringsorienterede borgerlige kandidater der opstiller til Kommunevalg, Regionsrådsvalg eller Folketingsvalg, uden krav om modydelser.

Se Borgerlistens Værdigrundlag herunder.

Gå til Stil Op hvis du søger støtte eller bistand til dit valg

Værdigrundlag

Nærhedsprincip

Borgerlisten ønsker mindre stat og mere fællesskab. Vi ønsker afvikling af formynderi, topstyring og kontrolmani. Vi ønsker velfærdsfællesskabet tæt på borgeren.

Kultur & Kreativitet

Kreativitet skaber udvikling og udvikling skaber forandring. Vi ønsker derfor en kulturklausul i enhver ny lov. Kreativ produktion af kvalitetsindhold skal fremmes.

Byrdefordeling

Lønmodtagerne betaler hovedparten af alle skatter og afgifter. Og få danske virksomheder betaler hovedparten af alle selskabsskatter. Skat skal omlægges så skatten lettes på alle lønindkomster og selvstændige erhverv, såvel store som små, men forøges på passive kapitalindkomster, såvel store som små.

Fællesskab

Borgerlisten vil have afvikling af topstyret ledelse i den offentlige sektor. Arbejdet skal tilrettelægges af de enkelte velfærdsproducenter. Kontrol, overregulering og indblanding skal fjernes. Arbejdsglæde og selvansvar skal genopbygge den offentlige service.

Ordentlighed

Borgerlisten ønsker ordentlighed. Vi ønsker respekt for det enkelte menneske. Familiens- og Hjemmets ukrænkelighed. Et retssystem der beskytter borger mod stat. Et effektivt forfatningsværn.

Stil op

Borgerlistens politiske virke tager sigte på at fremme valg her i landet af en eller flere kandidater som opstiller til Kommunalvalg, Regionsrådsvalg eller Folketingsvalg for et opstillingsberettiget politisk parti eller som løsgænger, og som repræsenterer et forandringsvilligt borgerligt værdigrundlag.

Borgerlisten yder økonomisk støtte og bistand til forandringsorienterede borgerlige kandidater der opstiller til Kommunevalg, Regionsrådsvalg eller Folketingsvalg, uden krav om modydelser.

Hvis du mener at dit værdisæt og den politik du arbejder for falder indenfor vort Værdigrundlag så kan du registrere dig her, hvorefter du vil blive kontaktet med henblik på at afklare om Borgerlisten kan bistå dig med opstilling og valg. Det er uden betydning om du opstiller for et politisk parti eller som løsgænger.

Opret dit kandidatur